دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

با یاری پروردگار متعال به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور در جهت توسعه علم و فناوری در سرزمین ایران عزیز، دومین همایش بین المللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال 1396 توسط انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

ثبت نام

مهلت ارسال مقالات خاتمه یافت.